Oppilaan lukujuna

Kuvaus

Helppo ja selkeä apuvälinen laskemiseen. Lukualue 0-100.
Taiteltava lukujunalla laskun vastaus ei mene yhdellä pieleen.
Tuote tehty käsin ja laminoitu.