Keskeiset ideat matematiikan oppimiseen

0 ja 10-järjestelmä

Numeromerkkejä on 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Mitä jos nollaa ei olisi? 🤔

Kymmenjärjestelmässä 10 on luku, joka muodostuu numeromerkeistä 1 ja 0.

Lähde Sataopen kanssa 10-järjestelmän jäljille. Millaisia numerojärjestelmiä on ollut ennen 10-järjestelmää?

Nollan avulla voidaan verrata luvun suuruutta. Kuinka kaukana luku on nollasta?

Nolla on myös positiivisten ja negatiivisten lukujen taitekohta.

Yhdistelmä ja hajotelma

Mitä sormien tilalle matematiikassa?

Yhdistelmien / hajotelmien harjoittelua monipuolisesti ja säännöllisesti oppimisvälineillä. Pysyvät itse tehden ja ymmärretyt muistikuvat auttavat pitkälle matematiikan oppimisessa.

Matikka on hauskaa!

Kun on kivaa, niin oppii huomaamattaan.

Matskupedagogiikassa oppitunti jakautuu kolmeen osaan:

1) Opetustuokio; näytelmä ja keskustelu

2) Kirjan toiminnalliset tehtävät

3) Pelit ja leikit

Yhdistelmien ts. hajotelmien

monipuolinen harjoittelu auttaa oppimaan

sujuvasti yhteenlaskut ja vähennyslaskut.

Sataopen matikkakaupasta saat tähän

toimivat oppimisvälineet.

Nämä mansikka ja mustikkavideot 0-9

löydät Sataopen Youtube- kanavalta

Lukujen kokoaminen lukuyksiköistä ja

luvun jakaminen lukuyksiköihin (S, K,Y)

on keskeinen matematiikan oppimisessa.

Videolla oppilas näyttää,

kuinka lukuja ja lukumääriä

kootaan kympeistä ja ykkösistä

palikoilla ja lukukorteilla.

Lukujunat seinälle ja oppilaille

Lukujuna on selkeä väline esittää lukujen järjestystä. Lukujonoon 0-100 voi tutustua leikkien lukujunaleikkiä.

Lukujunalla voi myös laskea . Sillä saa aina oikean vastauksen. Aina yhdeksän ykkösen jälkeen tulee uusi kymmenveturi.

Lukujunaleikki havainnollistaa kymmenjärjestelmää. Se on kuin "yksi pieni elefantti -leikki", mutta yhden veturin perään mahtuu vain 9 vaunua. Sanotaan yhdessä lorua

" Lukujuna puksuttaa. Kuka kyytiin tulla saa? " Katso video oppitunnilta.

Lukujuna luokan seinällä on kätevän kokoinen ja selkeä väline matematiikan opettamiseen.

Kymppiveturit ovat harmaita ja lukujuna alkaa nollasta.

Näin käytät Sataopen tuotteita

Sataopen oppilaat näyttävät, kuinka käytät multipalikoita ja Matskukirjaa yhdistelmien / hajotelmien oppimiseen.

Lukujunassa ohitetaan viivat ja välit ja lasketaan kokonaisia vaunuja lukujen mukaan.

Näin käytät yhdistelmäkortteja yhdistelmien ts, hajotelmien harjoitteluun.

Näitä voi tehdä yksin, pareittain tai pienessä ryhmässä.

Arvomme

Keskitymme matematiikan perusasioihin.

Selkeys ja ja monipuolisuus

Tekemällä oppiminen

Oppilaiden tasaveroisuus

Kielen osaaminen ei ole este matematiikan oppimiselle.